یکشنبه 06 مهر 1399
اولین سایت تبلیغات ورزشی
تيليغات

 

از طلوع شمس است تا ذهاب حُمره و منسوب است به حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام :

اَللّهُمَّ لَبِسْتَ بَهآئَكَ فى اَعْظَمِ قُدْرَتِكَ وَ صَفا نُورُكَ فى اَنْوَرِ

خدايا لباس درخشندگى را در بزرگترين نيرويت به بردارى و صاف گشته نورت در روشن ترين

ضَوْئِكَ وَ فاضَ عِلْمُكَ حِجابَكَ وَ خَلَّصْتَ فيهِ اَهْلَ الثِّقَةِ بِكَ عِنْدَ جُودِكَ

پرتوت و زياده گشت دانشت بر پرده ات و خالص گردانيدى آنرا به كسانى كه به هنگام جودت

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 790

 

در دعاهايى كه در ساعات روز بايد خواند و دعاهاى هر روز كه خصوصيتى به ساعتى ندارد بدانكه شيخ طوسى وسيّد بن باقى وشيخ كفعمى هر روز را به دوازده ساعت منقسم ساخته اند و هر ساعتى را به امامى از ائمّه اِثنى عشر صلوات اللّه عليهم اجمعين نسبت داده اند و براى هر ساعتى دعائى كه مشتمل بر توسّل به آن امام عاليمقام است ذكر كرده اند و اگر چه روايتش را بخصوص ايراد نكرده اند امّا معلوم است كه چنين امرى را بدون روايت ذكر نمى كنند و ما در اين رساله اكتفا مى كنيم به آنچه در مصباح المتهجّد است فرموده ساعت اوّل از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب منسوب است به اميرالمؤ منين عليه السلام و دعاى آن اين است :

اَللّهُمَّ رَبَّ الْبَهآءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْريآءِ وَالسُّلْطانِ اَظْهَرْتَ الْقُدْرَةَ كَيْفَ شِئْتَ

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 880

 

از ذهاب شعاع است تا ارتفاع نهار ومنسوب است به حضرت امام حسين عليه السلام

يا مَنْ تَجَبَّرَ فَلا عَيْنٌ تَراهُ يا مَنْ تَعَظَّمَ فَلا تَخْطُرُ الْقُلُوبُ

اى كه بزرگى دارى پس ديده اى نيست كه تو را بيند و اى كه عظمت دارى پس به دلها

بِكُنْهِهِ يا حَسَنَ الْمَنِّ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا حَسَنَ الْعَفْوِ يا جَوادُ يا كَريمُ يا مَنْ

خطور نكند كُنهش اى نيكو درگذر اى نيكو نعمت اى نيكو گذشت اى بخشنده اى بزرگوار اى كه چيزى از خلقش

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 978

 

و آن از ارتفاع نهار است تا زوال شمس

اَللّهُمَّ صَفا

خدايا صاف گشته

نُورُكَ فى اَتَمِّ عَظَمَتِكَ وَ عَلا ضِيآؤُكَ فى اَبْهى ضَوْئِكَ اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ الَّذى

نور تو در كاملترين مقام بزرگيت و والا گشت درخشندگيت در روشن ترين پرتوت از تو خواهم بدان نورت كه

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 818

 

و آن از مقدار چهار ركعت از زوال گذشته است تا نماز ظهر

يا مَنْ لَطُفَ عَنْ اِدْراكِ الاَْوْهامِ يا مَنْ كَبُرَ عَنْ مَوْجُودِ

اى كه دقيقتر آمد از رسيدن خيالها اى كه بزرگتر آمد از ديدن

الْبَصَرِ يا مَنْ تَعالى عَنِ الصِّفاتِ كُلِّها يا مَنْ جَلَّ عَنْ مَعانِى اللُّطْفِ وَ لَطُفَ

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 862

 

و آن از زوال شمس است تا مقدار چهار ركعت از آن

اَللّهُمَّ

خدايا

رَبَّ الضِّيآءِ وَالْعَظَمَةِ وَالنُّورِ وَالْكِبْرِيآءِ وَالسُّلْطانِ تَجَبَّرْتَ بِعَظَمَةِ بَهآئِكَ

اى پروردگار روشنى و بزرگى و نور و كبرياء و پادشاهى برترى گرفتى به عظمت درخشندگيت

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 755

 

و آن از نماز ظهر است تا مقدار چهار ركعت قبل از عصر

يا مَنْ تَكَبَّرَ عَنِ الاَْوْهامِ صُورَتُهُ يا مَنْ تَعالى عَنِ الصِّفاتِ نُورُهُ

اى كه بزرگتر است از پندارها صورتش اى كه برتر است از اوصاف نورش

يا مَنْ قَرُبَ عِنْدَ دُعآءِ خَلْقِهِ يا مَنْ دَعاهُ الْمُضْطَرُّونَ وَ لَجَاَ اِلَيْهِ الْخائِفُونَ وَ

اى كه نزديك است هنگام خواندن مخلوقش اى كه خوانندش درماندگان و به او پناه برند خائفان و

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 741

 

و آن از نماز عصر است تا دو ساعت بعد مى گوئى :

يا مَنْ دَعاهُ الْمُضْطَرُّونَ فَاَجابَهُمْ وَالْتَجَاَ

اى كه خوانندش درماندگان پس اجابت كند و ملتجى شوند

اِلَيْهِالْخائِفُونَ فَامَنَهُمْ وَعَبَدَهُ الطّائِعُونَ فَشَكَرهُمْوَشَكَرَهُالْمُؤْمِنُونَ فَحَباهُمْ

به درگاهش خائفان و بدانها ايمنى بخشد و بپرستندش مطيعان پس قدردانى كند و سپاسگزاريش كنند مؤ منان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 700

 

و آن از مقدار چهار ركعت بعد از ظهر است تا نماز عصر:

يا خَيْرَ مَدْعُوٍّ يا خَيْرَ مَنْ اَعْطى يا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ يا مَنْ اَضآءَ

اى بهترين خوانده شده اى بهترين عطاكننده اى بهترين درخواست شده اى كه روشنى بخشيد

بِاسْمِهِ ضَوْءُ النَّهارِ وَ اَظْلَمَ بِهِ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ وَ سالَ بِاسْمِهِ وابِلُ السَّيْلِ وَ رَزَقَ

بوسيله نامش روز روشن را و تاريك كرد بدان شب تار را و ريزان شد بنامش باران سيل آسا و روزى كرد

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 832

 

علامه مجلسى (ره ) در مقباس المصابيح فرموده و به سندهاى معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه حق سبحانه و تعالى در سه ساعت شب و سه ساعت روز خود را به مجد و بزرگوارى ياد مى كند و سه ساعت روز از وقت چاشت تا اوّل ظهر است و سه ساعت شب ثلث آخر شب است تا صبح پس هر بنده مؤ من كه اين تمجيد را بخواند و دلش با خدا باشد البته حق تعالى حاجت او را برآورد و اگر شقى و بد عاقبت باشداميدوارم كه سعادت مند و نيكو عاقبت گردد مؤ لّف گويد: كه اگر دراين ساعتهاى روز و شب اين دعا را بخواند مناسبتر خواهد بود اين است دعا:

اَنْتَ اللَّهُ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ رَبُّ الْعالَمينَ اَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ اَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ

تويى خدايى كه معبودى جز تو پروردگار جهانيان نيست تويى خدايى كه معبودى جز تو بخشاينده مهربان نيست تويى خدايى كه معبودى

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 879

و آن از دو ساعت بعد از نماز عصر است تا پيش از زرد شدن آفتاب

يا مَنْ عَلا فَعَظُمَ يا مَنْ تَسَلَّطَ فَتَجَبَّرَ وَ تَجَبَّرَ

اى كه والا آمد و بزرگ اى كه مسلط آمد و جبار

فَتَسَلَّطَ يا مَنْ عَزَّ فَاسْتَكْبَرَ فى عِزِّهِ يا مَنْ مَدَّ الظِّلَ عَلى خَلْقِهِ يا مَنْ اِمْتَنَّ

اى كه عزيز آمد و بزرگى گرفت در عزتش اى كه كشيد سايه را بر سر خلقش اى كه منت نهاد بوسيله احسان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 766

 

و آن از زرد شدن شمس است تا غروب آن :

يا مَنْ تَوَحَّدَ بِنَفْسِهِ عَنْ

اى كه يگانه اى به خودى خود از

خَلْقِهِ يا مَنْ غَنِىَ عَنْ خَلْقِهِ بِصُنْعِهِ يا مَنْ عَرَّفَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلُطْفِهِ يا مَنْ سَلَكَ

خلق خويش اى كه بى نيازى به كار خود از خلق خود اى كه شناساند خود را به خلق خويش بوسيله لطفش اى كه برده

بِاَهْلِ طاعَتِهِ مَرْضاتَهُ يا مَنْ اَعانَ اَهْلَ مَحَبَّتِهِ عَلى شُكْرِهِمْ يا مَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ

مطيعانش را به راههاى خوشنوديش اى كه كمك داده اهل محبتش را بر سپاسگزاريشان اى كه بر ايشان

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 789

 

 

ساعت يازدهم و آن پيش از زرد شدن آفتاب است تا زرد شدن آن :

يا اَوَّلاً بِلا اَوَّلِيَّةٍ وَ آخِراً بِلا آخِرِيَّةٍ يا قَيُّوماً بِلا مُنْتَهى لِقِدَمِهِ يا عَزيزاً بِلاَ

اى آغاز بدون آغاز و اى آخرى كه انجام ندارد اى پاينده بى انتهاى ازلى و اى عزيزى كه

انْقِطاعٍ لِعِزَّتِهِ يا مُتَسَلِّطاً بِلا ضَعْفٍ مِنْ سُلْطانِهِ يا كَريماً بِدَوامِ نِعْمَتِهِ يا

عزتش قطع نگردد اى مسلطى كه سلطنتش سستى و ضعف ندارد اى بزرگوارى كه نعمتش هميشگى است اى

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 | نظرات () بازدید : 753

تعریف دعا تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392
دعایی برای موقع بیماری باید خوانده شود تاریخ : دوشنبه 13 اسفند 1397
دعای برای رفع گرفتاری تاریخ : شنبه 04 اسفند 1397
سوره و دعا برای زودتر راه افتادن کودک تاریخ : دوشنبه 22 بهمن 1397
دعــِا جـهـت زنـی کـه بـچـِه سـقط می کند تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
این دعا به جهت دفع بواسیر نافع است تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعاهایی به جهت دفع سردرد و شفای درد شقیقه تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعایی به جهت نجات از بیماری سل تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعا جهت شفای چهره زرد و بیمارگونه تاریخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395
دعا به جهت به هوش آمدن بیمار صرعی تاریخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395


با اميد به خدا تصميم بر اين گرفتيم كه تمامي ادعيه ها را براي دسترسي آسان براي شما دوستان عزيز در يك وب سايت جمع آوري كنيم. با اميد بر اين كه ما را هم در ثواب دعاي خود بهره مند گردانيد. الــتماس دعـــا
بالای صفحه