سه شنبه 29 مهر 1399
اولین سایت تبلیغات ورزشی
تيليغات

و سزاوار است كه در وقتى كه مرگ حاضر مى شود باطن قدمهاى محتضر را رو به قبله كنند و بوده باشد نزد او كسى كه بخواند سوره يسَّ و صافّات و ذكر كند خدا را و تلقين كند او را شهادتين و اقرار به يك يك از امامان عليهم السلام و تلقين كند او را كلمات فَرَج :

لا اِلهَ اِلا اللَّهُ الْحَليمُ الْكَريمُ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ

معبودى نيست جز خداى بردبار كريم معبودى نيست جز خداى والاى بزرگ منزه است خدا پروردگار

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 12

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 1393

و شروع كنند در تحصيل كفن او و كفن واجب او سه پارچه است لُنگ و پيراهن و اِزار كه سرتاسرى باشد و مستحبّ است كه زياد شود بر اين پارچه ها حِبَره يَمَنِيّه و آن جامه اى است كه از يمن مى آورند يا اِزار ديگر و زياد كنند پارچه پنجمى كه به پيچند به آن رانهاى ميّت را و مستحبّ است كه علاوه بر اينها عمامه براى او قرار دهند پس تحصيل كنند براى او مقدارى از كافور كه آتش به آن نرسيده باشد و افضل آن وزن سيزده درهم و ثلث است و اوسط آن چهار مثقال و اَقلّ آن يك درهم است و اگر دشوار باشد هر قدر كه ممكن است تحصيل كنند و سزاوار است كه بنويسد بر همه كفنها يعنى بر هر پارچه اى از آن :

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : كفن ميّت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 858

 

و بايد غسل دهند ميّت را به سه غسل :

اوّل به آب سِدر دوّم به آب كافور سيّم به آب خالص و كيفيّت غسلش مثل غُسل جنابت است ابتدا مى كند اوّل به شستن دستهاى ميّت سه مرتبه پس مى شويد عورت او را به كمى از اِشنان سه مرتبه پس غسل مى دهد سَر او را با كف سدر سه مرتبه پس جانب راست و بعد جانب چپ را به همين نحو و مى كشد دست خود را بر جميع بدن ميّت و

امتیاز : نتیجه : 6 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : در كيفيت و آداب غسل ميّت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 1082

پس كفن كند او را و حاضر كند آن پارچه پنجمى را كه ران پيچ باشد و پهن كند و بگذارد بر روى آن مقدارى از پنبه و بپاشد بر آن مقدارى زريره و بگذارد آن را بر قُبُل و دُبُر ميّت و بر سوراخ دُبر او پنبه بگذارد پس آن پارچه را ببندد بر رانهاى او و محكم ببندد رانهاى او را پس لُنگش را ببندد از نافش تا هر كجا كه برسد و بپوشاند بر او پيراهنش و بالاى آن سرتاسرى را و بالاى آن حِبَره و يا چيزى كه قايم مقام آن باشد و بگذارد با او دو جريده از چوب خرما يا از درخت ديگرى و بايد تَر وتازه باشد و درازى آن به مقدار استخوان ذراع باشد مى گذارد يكى از آن دو را در جانب راست چسبيده به بدن از آن محلّى كه موضع بستن لُنگ است و ديگرى را در جانب چپ مابين پيراهن و سرتاسرى و بگذارد كافور را بر مواضع سجده ميّت كه پيشانى و باطن كفها و سر زانوها و اطراف انگشتان پاها باشد و اگر از كافور چيزى زياد آمد بگذارد بر سينه او و بپيچد بر او كفنهايش را و ببندد او را از جانب سر و پاهايش تا او را به خاك سپرد و در آن وقت گره كفن را بگشايد و چون از امر كفن فارغ شدند او را سوار بر تابوت كنند و ببرند او را تا مصلّى پس بر او نماز بخوانند

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : در تكفين ميّت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 799

علامه مجلسى در زادالمعاد در باب نماز ميّت فرموده آنچه كه مُلخّصش اين است اين نماز واجب است بر همه مسلمانان كه علم به فوت شخصى به هم رسانند و اگر يكى از ايشان بجا آورد از ديگران ساقط مى شود و واجب است نماز بر شيعه اثنى عشرى كه بالغ باشد بى خلاف و اشهر و اقوى آن است كه بر طفلى كه شش سالش تمام شده باشد نماز واجب است و ظاهراً به قصد قربت اكتفا مى توان كرد و كمتر از شش ماهه را اگر زنده متولّد شده باشد بعضى سُنّت دانسته اند و بعضى بدعت و احوط نماز نكردن است و سزاوارترين مردم به نماز ميّت وارث او است بنا بر مشهور و شوهر اَوْلى است به زن خود و واجبست كه نماز گذارنده رو به قبله بايستد و سر جنازه به جانب راست او باشد و ميّت بر پشت خوابيده باشد و در اين نماز طهارت از حدث شرط نيست و جنب و حايض و بى وضو اين نماز را مى توانند كرد و سنّت است كه با وضو باشد و اگر آب بهم نرسد يا مانعى داشته باشد يا وقت تنگ باشد سنّت است كه تيمم كند و ظاهر بعضى احاديث است كه بدون عذر نيز تيمّم مستحب است و سنّت است كه پيش نماز برابر ميان مرد بايستد و سينه زن بنابر مشهور و سنّت است كه كفش را بكَنَند و واجب است كه نيّت نماز كنند و پنج تكبير بگويند و سنّت است كه در هر تكبير دستها را بردارند تا محاذى گوشها و مشهور آن است كه بعد از تكبير اوّل بگويند:

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : در حنوط و نماز ميّت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 835

و سنّت است كه بر جاى خود بايستد تا جنازه را بردارند خصوصاً پيش نماز و در روايتى وارد شده است كه بعد از فارغ شدن از نماز بگويد:

رَبَّنا آتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ

پروردگارا بده به ما در دنيا خوبى و در آخرت نيز خوبى و نگاهمان دار از عذاب دوزخ


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : تشيع جنازه ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 949

و از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است كه هر كه جنازه اى را ببيند اين دعا را بخواند:

اَللَّهُ اَكْبَرُ هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ زِدْنا ايماناً

خدا بزرگتر است ، اين است آنچه خدا و رسولش به ما وعده دادند و خدا و رسول راست گفتند خدايا بيفزا بر ايمان

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : دعاى رؤ يت جنازه ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 1085

و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه چون مؤ منى بميرد و در جنازه او چهل نفر از مؤ منان حاضر شوند و بگويند:

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : آداب و ادعیه موت"شهادت چهل نفر در حق ميّت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 955

و چون جنازه را نزد قبر آورند اگر مرد است بگذارند او را بطرف پاهاى قبر و بياورند او را تا لب قبر در سه دفعه و اگر جنازه زن است او را بگذارند طرف پيش قبر كه جانب قبله است پس داخل در قبر شود ولىّ ميّت يا كسى كه امر كند و نازل شود در قبر از طرف پاى قبركه آن باب قبر است و چون نازل شد بگويد:

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : آداب دفن ميّت " آداب دفن"ميت" ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 1063

پس چون اراده كند بيرون آمدن از قبر را بيرون بيايد از طرف پاهاى ميّت پس پركند قبر را و بلند كند از زمين بقدر چهار انگشت و نريزد در قبر غير از خاك قبر و گذارده شود نزد سَرِ او خشتى يا لوحى پس بريزد آب بر قبر و ابتداء كند به ريختن آب از جانب سر پس ‍ دَوْر داده شود آب ريختن بر چهار طرف قبر تا برگردد نزد سر آنجائى كه اوّل شروع كرده است به آب ريختن پس اگر از آن آب چيزى زياد بيايد بريزد بر وسط قبر پس وقتى كه پوشانيد قبر را بگذارد دست خود را بر قبر هر كسى كه مى خواهد و بگشايد انگشتان خود را و فرو ببرد در خاك قبر

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 954

و دعا كند براى ميّت پس بگويد:

اَللّهُمَّ انِسْ وَحْشَتَهُ وَارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَاَسْكِنْ رَوْعَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَاَسْكِنْ

خدايا انس ده به وحشت او و رحم كن بر بى كسى او و فرونشان اضطرابش را و از تنهايى برهانش و

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : دعاء براى ميّت "آداب و ادعیه موت ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 1137

و به تحقيق روايت شده از رسول خدا صلى الله عليه و آله كه هر كه نيكو نكند وصيّت را در نزد مرگ خود اين نقص در عقل و مروّت او بوده است گفتند يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله چگونه است آن وصيّت نيكو فرمود چون حاضر شود وفات او و جمع شده باشند مردم نزد او بگويد:

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 769

 

شيخ طوسى در مصبّاح متهجّد فرموده مستحب است براى انسان وصيّت و اخلال نكردن به آن ، چه آنكه روايت شده كه سزاوار است براى آدمى كه شب به روز نياورد مگر آنكه وصيّت نامه اش زير سرش باشد و مؤ كد است در حال مرض و نيكو وصيّت كند و خلاص كند خود را از حقوقى كه مابين او و خدا است و از مظالم عباد

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 732

 

در بعضى از آداب و ادعيه متعلّق به موت است بدانكه چون بر كسى آثار موت ظاهر شود اوّل كسى كه بايد به احوال او بپردازد آن شخص خودش است كه سفر ابدى آخرت در پيش دارد و در خُورِ آن سفر او را توشه مى بايد پس اوّل چيزى كه او را ضرور است اِقرار به گناه و اعتراف به تقصير و ندامت از گذشته ها و توبه كامل كردن است و تضرّع و زارى به جناب مقدّس ايزدى كردن كه از گناهان گذشته او درگذرد و در احوال و اهوالى كه در پيش دارد او را به خود و ديگران وانگذارد پس متوجّه وصيت شود و حقوق خدا و خلق آنچه در ذمّه او باشد ادا كند و به ديگران وانگذارد كه بعد از مردن اختيار از دستش بدر رود و به حسرت در اموال خود نگرد و شياطين جنّ و انس وسوسه ها كنند اوصياء و وارثان او را و مانع شوند كه ذمّه او را بَرى سازند و او را چاره اى نباشد و گويد كه برگردانيد مرا آنقدر كه آنچه از اعمال شايسته خواهم در مال خود بكنم و از او نشنوند و حسرت و ندامت سود نبخشد پس به قدر ثلث مال خود از براى خويشان و تصدّقات و خيرات و آنچه مناسب حال خود داند وصيّت كند كه زياده از ثلث را اختيار ندارد پس اِبراء ذمّه از برادران مؤ من خود بطلبد و هر كه را كه غيبت كرده باشد يا اهانتى يا آزارى به او رسانيده باشد اگر حاضر باشند از ايشان التماس كند كه او را حلال كنند و اگر حاضر نباشند از برادران مؤ من التماس كند كه براى او اِبراء ذمّه بخواهند پس امور اطفال و عيال خود را بعد از توكّل بر جناب مقدّس الهى به اَمينى بگذارد و وصىّ براى اولاد صغير خود تعيين كند پس كفن خود را مهيّا نمايد و از شهادتين و عقايد و اذكار و ادعيه و آيات آنچه در كتب مبسوطه مذكور است و اين رساله گنجايش ذكر آنها ندارد به تربت حضرت امام حسين عليه السلام بفرمايد بنويسند و اين در صورتيست كه پيشتر غافل شده باشد و كفن را مهيّا نكرده باشد و اگر نه مؤ من مى بايد كه هميشه كفنش مهيّا باشد و نزد او حاضر باشد .


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 849

فرمود حضرت صادق عليه السلام كه تصديق اين در سوره مريم است قول خداوند تبارك و تعالى :لايَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

 

يعنى مالك نمى شوند شفاعت را مگر كسى كه فراگرفته از نزد خداى بخشنده عهد و پيمان را و اين همان عهد است و فرمود رسول خدا صلى الله عليه و آله به اميرالمؤ منين عليه السلام كه بياموز آن را و تعليم كن آن را به اهل بيت و شيعه خود فرمود آن حضرت كه آموخت آن را به من جبرئيل پس شيخ فرموده نسخه آن نوشته كه گذارده مى شود با ميّت در نزد جريده بگويد پيش از نوشتن :

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 790

 

فقير گويد كه شيخ طوسى در مصباح متهجّد فرموده و مستحبّ است تربيع جنازه يعنى بدوش بگيرد جانب كتف راست ميّت را پس از آن بيايد بطرف پا بدوش بگذارد پاى راست او را پس از آن پاى چپ او را و بعد از آن كتف چپ او را حاصل آنكه چهار گوشه جنازه را به اين ترتيب بر دوش كشد كه تعبير از آن بِدَوْررَحى كنند يعنى مثل سنگ آسيا گرديدن او باشد

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : آداب و ادعیه موت"آداب حمل جنازه ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 799

مؤ لّف گويد كه غير از وقت احتضار از براى ميّت دو جا تلقين مستحبّ است يكى وقتى كه او را در قبر گذارند و بهتر آن است كه بدست راست دوش راست او را و بدست چپ دوش چپ او را بگيرند و او را حركت دهند و تلقين كنند و ديگر وقتى كه او را دفن كردند سنّت است كه ولىّ ميّت يعنى اقرب خويشان او بعد از آنكه مردم از سر قبر او برگردند نزد سَر ميّت بنشيند و به صداى بلند او را تلقين كند و خوب است كه دو كف دست را روى قبر گذارد و دهان را نزديك قبر برد و اگر ديگرى را نائب كند نيز خوب است و در اخبار وارد شده است كه چون اين تلقين را بكنند منكر به نكير مى گويد بيا برويم تلقين حجّتش كردند احتياج به پرسيدن نيست پس برمى گردند و سؤ ال نمى كنند علاّمه مجلسى عليه الرّحمه فرموده و تلقين كننده به اين نحو بگويد جامع تر است :

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

برچسب ها : تلقين ميّت "آداب و ادعیه موت"تلقين ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 3071

شيخ كفعمى در مصباح و محدّث فيض در خلاصة الا ذكار فرموده كه ديدم در بعض كتب اصحاب اماميّه كه هر كس خواسته باشد در خواب ببيند يكى از پيغمبران و امامان عليهم السلام را يا يكى از مردمان يا والدين خود را بخواند سوره شمس و لَيْل و قَدْر و قُلْ يا اَيُّهَا الْكافِرونَ و سوره اخلاص و مُعوّذتين را پس بخواند صد مرتبه سوره اخلاص و صلوات بفرستد بر پيغمبر و آل او صد مرتبه و بخوابد با وضو به جانب راست خواهد ديد هر كه را اراده كرده انشاءاللَّه و تكلّم خواهد كرد با او انشاءاللَّه هر چه بخواهد و در نسخه ديگر ديدم كه اين عمل را بجا آورد در هفت شب بعد از آنكه اين دعا را بخواند:

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 791

علامه مجلسى (ره ) در زادالمعاد فرموده كه بايد مردگان را فراموش نكنند زيرا كه دست ايشان از اعمال خير كوتاه گرديده و از جانب فرزندان و خويشان و برادران مؤ من اميدوارند و احسان ايشان را چشم براهند خصوصاً دعا كردن در نماز شب و بعد از نمازهاى فريضه و در مشاهد مشرّفه پدر و مادر را زياده از ديگران بايد دعا كرد و اعمال خير براى ايشان به عمل آورد و در خبر است كه بسا فرزندى كه در حال حيات پدر و مادر عاقّ ايشان باشد و بعد از فوت ايشان نيكوكار گردد به سبب اعمال خيرى كه از براى ايشان به عمل آورد و بسا فرزندى كه در حال حيات پدر و مادر نيكوكار باشد و بعد از فوت ايشان عاق گردد به سبب آنكه اعمال خيرى كه بايد از براى ايشان به عمل آورد كم به عمل آورد و عمده خيرات براى پدر و مادر و ساير خويشان آن است كه قروض ايشان را ادا كند و ايشان را از حقوق خدا و خلق برى گرداند و حجّ و ساير عبادات كه از ايشان فوت شده باشد سعى كند به استيجار يا به تبرّع 

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : آداب و ادعیه موت"موت"آداب ادعيه ,

تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 | نظرات () بازدید : 759

تعریف دعا تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392
دعایی برای موقع بیماری باید خوانده شود تاریخ : دوشنبه 13 اسفند 1397
دعای برای رفع گرفتاری تاریخ : شنبه 04 اسفند 1397
سوره و دعا برای زودتر راه افتادن کودک تاریخ : دوشنبه 22 بهمن 1397
دعــِا جـهـت زنـی کـه بـچـِه سـقط می کند تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
این دعا به جهت دفع بواسیر نافع است تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعاهایی به جهت دفع سردرد و شفای درد شقیقه تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعایی به جهت نجات از بیماری سل تاریخ : شنبه 18 اردیبهشت 1395
دعا جهت شفای چهره زرد و بیمارگونه تاریخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395
دعا به جهت به هوش آمدن بیمار صرعی تاریخ : جمعه 17 اردیبهشت 1395


با اميد به خدا تصميم بر اين گرفتيم كه تمامي ادعيه ها را براي دسترسي آسان براي شما دوستان عزيز در يك وب سايت جمع آوري كنيم. با اميد بر اين كه ما را هم در ثواب دعاي خود بهره مند گردانيد. الــتماس دعـــا
بالای صفحه